Svim korisnicima pristupati će se individualno, vodeći računa o njihovim posebnim potrebama i imajući na umu da je riječ o ljudima prema kojima treba imati maksimalno poštovanje i topli ljudski odnos.

  Svakom korisniku doma osigurati će se minimalno tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema mišljenju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka biti će primjerena zdravstvenom stanju i potrebama korisnika. Za ručak će se osigurati odabir jednog od dva ponudbena jelovnika te kolači i voće najmanje tri puta tjedno.

 Korisnicima će biti osigurano pospremanje spavaonica što uključuje pranje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom spremanja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija. Osigurati će se pranje i glačanje posteljnog rublja.

  Dom će svakom korisniku prema potrebi osigurati prijevoz radi obavljanja specijalističkih pregleda.

  Korisnicima će biti osigurana podjela terapije u sobi, prema uputi i mišljenju liječnika.

  Dom će osigurati usluge fizikalne terapije prema uputi liječnika, što uključuje masažu, pasivno razgibavanje, terapiju ledom i parafinom, elektroterapiju, terapiju elektrostimulatorom i hidroterapiju.

  Teže pokretnim, nepokretnim i inkontinentnim korisnicima doma, kao i korisnicima sa specifičnim potrebama osigurati će se pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, održavanje higijene kreveta, pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, pratnja kod odlaska na liječničke preglede.

KLASIČNA NJEGA

 Imajte svu slobodu samostalnog života, bez dnevnih obaveza kupovine namirnica, kuhanja, čišćenja, pranja rublja ili održavanja dvorišta.

  Društveni život možete obogatiti bavljenjem aktivnostima ovisno o Vašim interesima, sklapanjem novih prijateljstava i druženjem sa drugim korisnicima doma, prijateljima i obitelji.

 Dom za starije nudi cjelodnevnu stručnu skrb, kvalitetnu prehranu i sve druge usluge koje će Vam olakšati svakodnevicu kako bi ste se mogli posvetiti bitnim stvarima.

POJAČANA NJEGA

  Svaki korisnik dobiti će personaliziranu njegu ovisno o njegovim mogućnostima i potrebama.

  U suradnji sa korisnikom razviti ćemo jedinstveni plan njege i dnevne rutine koje će najbolje odražavati želje korisnika.

  Usluge pojačane skrbi uključuju:

  Asistenciju pri dnevnim aktivnostima poput kupanja, oblačenja, održavanja higijene i šišanja

 Administracija lijekova, briga o zdravlju i nadzor stručnog, medicinskog osoblja

  Pospremanje sobe i kreveta

  Pranje rublja

   

Svim korisnicima pristupati će se individualno, vodeći računa o njihovim posebnim potrebama i imajući na umu da je riječ o ljudima prema kojima treba imati maksimalno poštovanje i topli ljudski odnos.

  Svakom korisniku doma osigurati će se minimalno tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka prema mišljenju i uputi liječnika, a količina i kakvoća obroka biti će primjerena zdravstvenom stanju i potrebama korisnika. Za ručak će se osigurati odabir jednog od dva ponudbena jelovnika te kolači i voće najmanje tri puta tjedno

 Korisnicima će biti osigurano pospremanje spavaonica što uključuje pranje staklenih površina, zavjesa, tepiha, pomoć prilikom spremanja ormara i drugih osobnih stvari te pripadajućih sanitarnih prostorija. Osigurati će se pranje i glačanje posteljnog rublja

  Dom će svakom korisniku prema potrebi osigurati prijevoz radi obavljanja specijalističkih pregleda

 Korisnicima će biti osigurana podjela terapije u sobi, prema uputi i mišljenju liječnika.

 Dom će osigurati usluge fizikalne terapije prema uputi liječnika, što uključuje masažu, pasivno razgibavanje, terapiju ledom i parafinom, elektroterapiju, terapiju elektrostimulatorom i hidroterapiju

 Teže pokretnim, nepokretnim i inkontinentnim korisnicima doma, kao i korisnicima sa specifičnim potrebama osigurati će se pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenju, obavljanju osobne higijene pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, održavanje higijene kreveta, pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline, briga o osobnim stvarima, pratnja kod odlaska na liječničke preglede

KLASIČNA NJEGA

 Imajte svu slobodu samostalnog života, bez dnevnih obaveza kupovine namirnica, kuhanja, čišćenja, pranja rublja ili održavanja dvorišta.

 Društveni život možete obogatiti bavljenjem aktivnostima ovisno o Vašim interesima, sklapanjem novih prijateljstava i druženjem sa drugim korisnicima doma, prijateljima i obitelji.

 Dom za starije nudi cjelodnevnu stručnu skrb, kvalitetnu prehranu i sve druge usluge koje će Vam olakšati svakodnevicu kako bi ste se mogli posvetiti bitnim stvarima.

POJAČANA NJEGA

 Svaki korisnik dobiti će personaliziranu njegu ovisno o njegovim mogućnostima i potrebama.

  U suradnji sa korisnikom razviti ćemo jedinstveni plan njege i dnevne rutine koje će najbolje odražavati želje korisnika.

  Usluge pojačane skrbi uključuju:

 Asistenciju pri dnevnim aktivnostima poput kupanja, oblačenja, održavanja higijene i šišanja

  Administracija lijekova, briga o zdravlju i nadzor stručnog, medicinskog osoblja

  Pospremanje sobe i kreveta

  Pranje rublja

   

 
 
Stanka Vraza 36
33000 Virovitica
033 722 372
info@baturina.hr