DRUŠTVENI ŽIVOT

 Lokacija doma se nalazi u mirnom dijelu grada i okružen je sa šumom sa jedne i potokom sa druge strane.

  Dom je udaljen 10-ak minuta pješice od svim važnijih lokacija grada (crkva, kazalište, „špica“, park i dvorac)

  Okruženje Doma biti će uređeno kao vrt (park), sa šetnicama, klupama i prostorom za rekreaciju (mini kuglana, teren za boćanje itd.)

  Korisnicima će se osigurati organiziranje radnih aktivnosti sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

  Planira se organiziranje sportsko-rekreativnih aktivnosti (šetnje, razgibavanje, bavljenje rekreativnim sportom)

  Organiziranje izleta po želji i odabiru korisnika.

  Korisnicima će se, u okviru kulturno-zabavnih aktivnosti, organizirati posjete kinu, kazalištu, koncertima, muzejima i priredbama.

  Dom se obvezuje primjereno obilježiti proslave rođendana i blagdana, sve to sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

  Korisnicima će se omogućiti organiziranje obiteljskih ručkova te kupovinu u trgovini koja se nalazi u sklopu ustanove.

  Prostorije za dnevni boravak biti će opremljene stolovima i stolicama, televizorom s mogućnošću korištenja satelitskog programa, DVD uređajem i radio prijemnikom, priborom za društvene igre.

  U neposrednoj blizini Doma nalaze se teniski tereni, nogometno igralište sa umjetnom travom, igralište za košarku i mnogi drugi sadržaji za aktivno provođenje dokolice.

   

DRUŠTVENI ŽIVOT

 Lokacija doma se nalazi u mirnom dijelu grada i okružen je sa šumom sa jedne i potokom sa druge strane.

  Dom je udaljen 10-ak minuta pješice od svim važnijih lokacija grada (crkva, kazalište, „špica“, park i dvorac)

  Okruženje Doma biti će uređeno kao vrt (park), sa šetnicama, klupama i prostorom za rekreaciju (mini kuglana, teren za boćanje itd.)

 Korisnicima će se osigurati organiziranje radnih aktivnosti sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

 Planira se organiziranje sportsko-rekreativnih aktivnosti (šetnje, razgibavanje, bavljenje rekreativnim sportom)

  Organiziranje izleta po želji i odabiru korisnika.

 Korisnicima će se, u okviru kulturno-zabavnih aktivnosti, organizirati posjete kinu, kazalištu, koncertima, muzejima i priredbama.

  Dom se obvezuje primjereno obilježiti proslave rođendana i blagdana, sve to sukladno njihovim sposobnostima i interesima.

 Korisnicima će se omogućiti organiziranje obiteljskih ručkova te kupovinu u trgovini koja se nalazi u sklopu ustanove.

 Prostorije za dnevni boravak biti će opremljene stolovima i stolicama, televizorom s mogućnošću korištenja satelitskog programa, DVD uređajem i radio prijemnikom, priborom za društvene igre.

 U neposrednoj blizini Doma nalaze se teniski tereni, nogometno igralište sa umjetnom travom, igralište za košarku i mnogi drugi sadržaji za aktivno provođenje dokolice.

   

 
 
Stanka Vraza 36
33000 Virovitica
033 722 372
info@baturina.hr