Povoljni vremenski uvjeti pogoduju građevinskoj tvrtki Prajo beton d.o.o. u nastavku radova na Domu za starije i nemoćne osobe u Virovitici. Cigla po cigla i nastaje dom vrijedan 20 milijuna kuna, dosad najveća privatna kapitalna investicija u gradu Virovitici, koju gradi obiteljska tvrtka Baturina.

više...

U Virovitici su počeli radovi na izgradnji najveće privatne kapitalne investicije vrijedne oko 20 milijuna kuna, Doma za starije i nemoćne osobe s pratećim sadržajima. Naime, virovitička obiteljska tvrtka Baturina, u okviru koje se nalazi ustanova za zdravstvenu njegu u kući i Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju i neurologiju, svoje zdravstvene usluge građanima nudi već dvadesetak godina, a kako na području grada Virovitice i šire nema doma za starije i nemoćne, prije osam godina pokrenula je projekt njegove izgradnje.

više...

   
   
   
   
   

Povoljni vremenski uvjeti pogoduju građevinskoj tvrtki Prajo beton d.o.o. u nastavku radova na Domu za starije i nemoćne osobe u Virovitici. Cigla po cigla i nastaje dom vrijedan 20 milijuna kuna, dosad najveća privatna kapitalna investicija u gradu Virovitici, koju gradi obiteljska tvrtka Baturina.

više...

U Virovitici su počeli radovi na izgradnji najveće privatne kapitalne investicije vrijedne oko 20 milijuna kuna, Doma za starije i nemoćne osobe s pratećim sadržajima. Naime, virovitička obiteljska tvrtka Baturina, u okviru koje se nalazi ustanova za zdravstvenu njegu u kući i Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju i neurologiju, svoje zdravstvene usluge građanima nudi već dvadesetak godina, a kako na području grada Virovitice i šire nema doma za starije i nemoćne, prije osam godina pokrenula je projekt njegove izgradnje.

više...

   

 
 
Stanka Vraza 36
33000 Virovitica
033 722 372
info@baturina.hr