HZZO ugovorni partner

  Fizikalna terapija je područje fizikalne medicine koja koristi magnetizam, elektricitet, mehaničku energiju, toplinu, zvuk, svjetlost i vodu u liječenju, a našla je primjenu u gotovo svim granama medicine.

  Fizikalna medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma.

  Posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izmijenjenih ili izgubljenih funkcija i sposobnisti ili osposobljavanju funkcija koje nisu postojale.

  Fizikalna terapija se koristi u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kongnitivnih poremećaja.

 
   

HZZO ugovorni partner

 Fizikalna terapija je područje fizikalne medicine koja koristi magnetizam, elektricitet, mehaničku energiju, toplinu, zvuk, svjetlost i vodu u liječenju, a našla je primjenu u gotovo svim granama medicine.

 Fizikalna medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma.

 Posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izmijenjenih ili izgubljenih funkcija i sposobnisti ili osposobljavanju funkcija koje nisu postojale.

 Fizikalna terapija se koristi u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kongnitivnih poremećaja.

 
   

 
 
Stanka Vraza 36
33000 Virovitica
033 722 372
info@baturina.hr